Google

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การหากรวยชนิดกันแหลม

การหากรวยแบบง่าย ๆ
การหากรวยแบบชนิดปลายแหลม ใช้กับงานที่เป็นงานแผ่นโลหะหรืองานโลหะแผ่น

คือต้องงานที่เกี่ยวกับใช้เหล็กหรือโลหะที่หนาไม่เกิน 1/8" หรือ 1 หุน ดูตามวีดีโอได้เลยนะครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

อาหารไทย

บทความที่ได้รับความนิยม