Google

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

ฟรุตพั้นช์***ช่วงงานปีใหม่มีงานเลี้ยงที่หน่วยงานเห็นเค้าทำน้ำ “ฟรุตพั้นซ์”
ก็เลยสนใจเหตุเพราะนอกจากมีรสชาติที่แปลกแล้วยังได้ความหอม
ของผลไม้อีกด้วย เลยถามสูตรมาให้ลองดูไม่เสียหาย
**ส่วนผสมในการทำ “ฟรุตพั้นช์” มีดังนี้
1.น้ำผลไม้ ลิ้นจี่ 2 ออนซ์
2.น้ำส้ม 2 ออนซ์ 
3.น้ำหวานรสทับทิม ½ ของส่วนผสมน้ำผลไม้
4.ผลไม้ (ที่ชอบ) ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ
5.น้ำมะนาว 0.5 ออนซ์ 
6.น้ำแข็ง
****ผลไม้จะใส่กี่อย่างก็ได้แต่ที่นิยมก็แค่ 2 อย่าง เช่น
สัปปะรด+เชอร์รี่ก็ได้
***ขั้นตอนการทำฟรุตพั้นช์
ให้นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในเชคเกอร์ (อุปกรณ์สำหรับการ
ผสมเครื่องดื่ม)  เมื่อเข้ากันดีแล้วก็ให้ใส่น้ำแข็งก้อน ประมาณ
3ใน4  ของเชคเกอร์ จากนั้นก็ให้ออกแรงเขย่าให้แรงและเร็ว
ประมาณ 20-30 ครั้ง แล้วก็รินส่วนผสมที่เขย่าใส่ลงแก้ว
ประดับด้วยผลไม้ที่หั่นเตรียม จะประดับด้วยลูก เชอร์รี่ ก็ได้
พร้อมเสริฟได้ทันที ส่วนมาจะหมดก่อนทุกทีเพราะดื่มที่ไร
ก็เป็นต้องขอเพิ่มทุกทีไป

ไม่มีความคิดเห็น:

อาหารไทย

บทความที่ได้รับความนิยม